[EVNCPC] Material Management

Hi mọi người, hiện tại do công việc hungvb.com quá bận rồn với đống vật tư giao nhận cho anh em trong khối làm việc mà việc thiếu sót là quá rỏ ràng,

Biết là thời gian để làm việc thì hungvb.com không có nhiều vì không phải ngồi yên mà giữ được, phải chạy ngược chạy xuôi như bao anh em công nhân khác, nên việc hungvb.com nhận và giao lại rất đau đầu, có người lên lấy mà không có hungvb.com ở đó nên không thể kiểm soát hết toàn bộ được.

Nên hungvb.com quyết định viết chương trình quản lý vật tư này, nó cũng như một chương trình đăng bài lên blogger mà hungvb.com từng phát triển. Mà không có thay đổi gì, nó chỉ có thêm một form đăng nhập khi người dùng vào chương trình mà chưa được sự quản lý của hungvb.com thì sẽ không thể vào được. (Chỉ có quản trị viện chương trình mới có thể vào được).

Demo Chương trình : https://tinyurl.com/yfa54lc7

Thời gian mình không có nhiều nên chưa tổi ưu chi tiết từng sản phẩm được nhiều. Mình chỉ viết nhanh để hỗ trợ công việc thật tốt. :D

Ai muốn nhận bộ nguồn này thì có thể liên hệ hungvb.com/facebook để nhận nha. Và mình sẽ phát triển chương trình này lên trong một ngày rảnh để có thể tối ưu và phát triển cho chương trình tốt nhất nha mọi người.

Hi, thanks mọi người đã xem. Nếu thấy hữu ích mọi người chia sẽ bài viết này nha.
Rated 4.3/5 based on 9 votes